Обладнання для БГУ

Біогаз – досить широке поняття, яке включає всі типи газоподібного палива, отриманого шляхом переробки органічних речовин, як правило – відходів промисловості і сільського господарства.

У якості сировини для отримання біогазу може використовуватися курячий послід або гній, стічні води очисних споруд, рослинна маса, відходи переробки в харчовій промисловості тощо. Сучасні біогазові установки все частіше проектуються з метою утилізації органічних відходів та отримання максимальної кількості енергії.

Переваги впровадження біогазового виробництва:

 • Отримання природного газу – метану, який можна використовувати для власного споживання або подальшого продажу
 • Можливість у процесі отримання біогазу генерації тепла та електроенергії
 • Отримання органічних добрив в якості побічного продукту
 • Безвідходний цикл виробництва, оптимізація витрат виробництво продукції та утилізацію відходів
 • Можливість отримання фінансової підтримки з боку держави
 • Формування позитивного іміджу підприємства
 • Внесок у вирішення екологічних проблем

Важливим аргументом на користь впровадження біогазових установок на підприємстві є доступність сировини для виробництва біогазу. В основному сировину не потрібно закуповувати і транспортувати.

Перед завантаженням в резервуар для ферментації сировина проходить попередню підготовку – підготовку біосубстрату. Правильна підготовка біосубстрату прямо пропорційно впливає на вихід газу і, оскільки структура відходів у кожного підприємства своя, велике значення має індивідуальний підбір відповідного обладнання для переробки відходів у біосубстрат або біосуспензію для біогазового виробництва.

ТОВ “БТМ ТРЕЙД” пропонує наступне обладнання для біогазових установок:

 1. Роторні насоси на БГУ використовуються у якості основних насосних модулів для закачування і відкачування відпрацьованого біосубстрату в реактор
 2. Модулі для подрібнення твердих компонентів, перемішування з гноєм і наступної подачі в реактор для ферментації
 3. Проточні подрібнювачі для гомогенізації біосубстрату при перекачуванні
 4. Модуль для швидкого змішування сухих та вологих компонентів біосубстрату і подачі в реактор
 5. Модуль електромагнітного впливу на молекулярні оболонки частин біосубстрату
 6. Міксери для ферментерів
 7. Подрібнювачі біомаси